Adatvédelmi nyilatkozat

Adatvédelmi nyilatkozat

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

 1. A NYILATKOZAT CÉLJA

1.1) Jelen adatvédelmi nyilatkozat célja, hogy a Napfényes Cukrászat Kft. (továbbiakban: Cukrászat Székhely: 1036 Budapest, Kiskorona u. 8.; Cégjegyzékszám: 01 09 732422; Adószám: 13383123-2-42) által a következő internetes oldalakon alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket rögzítse:

 1. ADATKEZELŐ MEGNEVEZÉSE

Név: Napfényes Cukrászat Kft. 
Székhely: 1036 Budapest, Kiskorona u. 8.
Képviselő: Szabadi-Nagy Katalin
Telefonszám:  +36 20 546 0552
Email cím: 
info@napfenyescukraszat.hu

 1. A CUKRÁSZAT ÁLTAL KEZELT SZEMÉLYES ADATOK KÖRE és az adatkezelés területei:

3.1) A felhasználó a weboldalon űrlapon keresztül történő rendelési igény leadása során a következő személyes adatait köteles megadni:

Név
Telefonszám
Email cím

Továbbá a felhasználó, nem vásárlási céllal történő adatainak rögzítése során az alábbi adatok kerülnek elkérésre:

Név
Email cím

3.2) Hírlevél

Hírlevélre történő feliratkozáskor és hírlevél küldésekor a Felhasználó által kötelezően megadandó természetes személyazonosító adatai: név, e-mail cím.

A hírlevél küldésre a Felhasználó a honlapon a jelen tájékoztató elfogadásától elkülönülten, külön szabadon feliratkozhat, azaz kifejezetten engedélyezheti ilyen jellegű tartalom megadott e-mail címére történő megküldését és e-mail címre ezen célból történő kezelését. A Felhasználó a hírlevélről bármikor szabadon leiratkozhat a hírlevélben található leiratkozás gomb megnyomásával. A Cukrászat az ilyen leiratkozásról szóló értesítés kézhezvételét követően haladéktalanul, de legkésőbb 1 munkanapon belül gondoskodik az e-mail cím hírlevél címlistából történő törléséről és arról, hogy ezen időponttól a Felhasználó ne kapjon hírlevelet.

3.3)  Kapcsolatfelvétel
A cukrászati tevékenységeink iránt a weboldal kapcsolati és tortarendelési űrlapján keresztül, e-mailben, telefonon, Facebook oldalon érdeklődő természetes személyek adatai: név, telefonszám, email-cím (amennyiben azokat az érdeklődő a rendelkezésünkre bocsájtja).

A honlapunk használata során a Felhasználó személyes adatait kizárólag arra a célra használjuk, amelyhez hozzájárulását adta. Adataihoz csak a jelen adatkezelési tájékoztatóban megnevezett adatfeldolgozók férnek hozzá, és azokat kizárólag a részünkre nyújtott szolgáltatás teljesítése körében, a jelen tájékoztatóban meghatározott célok érdekében kezelik, harmadik személynek nem továbbítják.

3.4) Google Analytics

Honlapunkon a Google Analytics programot használjuk. A Google Analytics a Google elemző eszköze, amely abban segít nekünk, hogy pontosabb képet kapjunk látogatóink tevékenységeiről, és ennek megfelelően alakítsuk át holnapunk tartalmát. A szolgáltatás sütiket használ, hogy információkat gyűjtsön, és jelentést készítsen a weboldal használatára vonatkozó statisztikai adatokból anélkül, hogy egyénileg azonosítaná a látogatókat a Google számára. Vagyis az adatok anonimizálva vannak. A Felhasználónak lehetősége van arra, hogy a Google Analytics szolgáltatását a használat engedélyezését követően kikapcsolja azokra az esetekre, amikor meglátogat egy weboldalt. További információt erről a következő linken érhet el: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

A rendszer működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok: a felhasználó bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a weboldal látogatása során generálódnak, és melyeket az adatkezelő rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Az adatokhoz kizárólag az adatkezelő fér hozzá.

3.5) A rendszer működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok: a felhasználó bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a szolgáltatás igénybe vétele során generálódnak és melyeket az adatkezelő rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer a felhasználó külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Ezen adatok egyéb személyes felhasználói adatokkal – törvény által kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem kapcsolhatók. Az adatokhoz kizárólag az adatkezelő fér hozzá.

3.6) A webszerver szolgáltatója kezeli a Felhasználó bejelentkező számítógépének, illetve mobileszközének azon adatait, melyek a honlap használata során generálódnak és melyeket a Cukrászat rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzíthet, így különösen az Internet Protocol (IP) címet, a böngésző típusát, a nyelvbeállítást, az operációs rendszert, az internetszolgáltatót (ISP) és az időbélyegzőt. Ezen adatok egyéb személyes felhasználói adatokkal – törvény által kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem kapcsolhatók.

Webszolgáltatónk: Rackforest Informatikai Kereskedelmi Szolgáltató és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22, 3. em. 3008 a.
Adószáma: 14671858-2-41
Cégjegyzékszáma: 01-09-914549
Weboldala:
www.rackforest.hu
E-mail címe: 
info@rackforest.hu
Telefonszáma: +36 70 881 4184

 1. AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA, MÓDJA ÉS CÉLJA

4.1) Az adatkezelő jogalapja a felhasználó személyes adatainak kezelésére a felhasználó önkéntes hozzájárulása saját személyes adatainak kezeléséhez az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény. (Infotv.) 5.§ (1) bek. a) pontja alapján.

4.2) A személyes adatok kezelésére kizárólag célhoz kötötten kerül sor. A személyes adatok kezelésének célja https://napfenyescukraszat.hu/, Facebook oldalunk: (https://www.facebook.com/NapfenyesCukraszat/) weboldalakon keresztül biztosított szolgáltatások nyújtása:

 • az érintettnek szükséges mértékű beazonosítása,

 • az érintettek egymástól való megkülönböztetése,

 • tájékoztatás nyújtása új termékekről, szolgáltatásokról,

 • tájékoztatás nyújtása különböző akciókról, hírlevelek küldése

 • ügyfeleinkkel való kapcsolattartás, vevői reklamációk, megrendelések intézése

 • piackutatás, piaci elemzés,

 • vevői szokások elemzése,

 • látogatottsági statisztikák összeállítása.

4.3) A Cukrászat – a vevői, partnerei és egyéb ügyfelei személyére, adataira, a Napfényes Cukrászat Kft. fennálló üzleti kapcsolataira vonatkozó – valamennyi információt üzleti titokként kezeli. Az üzleti titokként történő kezelés alól csak az érintett adatszolgáltató adhat felmentést.

4.4) Az automatikusan rögzítésre kerülő adatok célja statisztikakészítés, az informatikai rendszer technikai fejlesztése, a felhasználók jogainak védelme. A weboldal használata során a https://napfenyescukraszat.hu/ egy, az adott oldalletöltéshez kapcsolódó sütit („session cookie”-t) állít be a felhasználó böngészőjében. Ezt a “sütit” bármikor kitörölheti a böngészőben található „sütik törlése” opcióval.

4.5) Az adatkezelő a megadott személyes adatokat az e pontokban leírt céloktól eltérő célokra nem használja fel. Személyes adatok harmadik személynek, vagy hatóságok számára történő kiadása – jogszabály eltérő rendelkezése hiányában – kizárólag a felhasználó előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges.

 1. AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA

5.1) A https://napfenyescukraszat.hu/ internetes oldal szolgáltatásainak használata során megadott személyes adatok kezelése a felhasználói adatok törléséig tart.

 1. SZEMÉLYES ADATOK TOVÁBBÍTÁSA ÉS FELDOLGOZÁSA

6.1) A https://napfenyescukraszat.hu/ internetes oldal szolgáltatásainak használata során az adatkezelő a felhasználó személyes adatait jogosult továbbítani az alábbi jogi személyek irányába:

6.2) A fentieken túl a felhasználóra vonatkozó személyes adatok továbbítására kizárólag törvényben kötelezően meghatározott esetben, illetve a Felhasználó kifejezett hozzájárulása alapján kerülhet sor.

6.3) A https://napfenyescukraszat.hu/ internetes oldal szolgáltatásainak használata során az adatkezelő a következő adatfeldolgozót veheti igénybe:

SalesAutopilot Kft.
Az adatfeldolgozó címe: 1089 Budapest, Golgota utca 3.
Az adatfeldolgozás helye: 1 Burlington Rd, Dublin 4, Ireland
Az adatfeldolgozási technológia: Információs rendszerrel

 1. FELHASZNÁLÓI JOGOK ÉS JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK

7.1) Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az érintett általa kezelt adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül elektronikus úton adja meg a kért tájékoztatást.

7.2) A felhasználó jogosult a helytelenül rögzített személyes adatainak helyesbítését kérni.

7.3) A felhasználó jogosult személyes adatainak törlését kérni. A törlés nem vonatkozik a jogszabályok (pl. számviteli szabályozás) alapján szükséges adatkezelésekre, azokat Szolgáltató a szükséges időtartamig megőrzi.

7.4) Az érintett a jelen nyilatkozatban ismertetett jogait az alábbi elérhetőségen keresztül gyakorolhatja:

Levelezési cím: 1036 Budapest, Kiskorona u. 8.
Email: 
info@napfenyescukraszat.hu

7.5) A felhasználó az Infotv., valamint a Polgári Törvénykönyv alapján bíróság előtt érvényesítheti jogait, továbbá Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C) fordulhat az adatkezelő adatkezelési gyakorlatával kapcsolatban felmerült panasza esetén.

 1. HÍRLEVELEK

8.1) A hírlevél feliratkozás során megadott elektronikus levélcímekre hirdetést vagy reklámot (hírlevél) tartalmazó leveleket az adatkezelő csak a felhasználó kifejezett hozzájárulásával, a jogszabályi előírásoknak megfelelő esetekben és módon küld. A felhasználó bármikor leiratkozhat a hírlevélről a hírlevél alján elhelyezett link segítségével.

 1. Más weboldalakra mutató hivatkozások

A Cukrászat weboldalain található hivatkozásokat követve előfordulhat, hogy elhagyja a Cukrászat honlapját és azon kívül található tartalmakhoz fér hozzá. A Cukrászat nem vállal felelősséget a harmadik felek által készített weboldalak tartalmáért, pontosságáért és működéséért. A hivatkozásokat jóhiszeműen eljárva bocsátjuk a Felhasználó rendelkezésére. A Cukrászat nem vállal felelősséget a hivatkozás által megjelölt, harmadik fél által készített weboldalakért, azok esetleges változásaiért. A más weboldalakra mutató hivatkozások elhelyezése nem jelenti azt, hogy a Cukrászat az adott weboldalt bármilyen formában támogatná, üzemeltetné, annak tartalmával egyetértene. A legteljesebb mértékben arra biztatjuk a Felhasználót, hogy ismerje meg és gondosan olvassa át a meglátogatott más weboldalakon elhelyezett jogi és adatvédelmi nyilatkozatokat.

 1. Az érintettek jogairól és jogorvoslati lehetőségeiről való tájékoztatás

A Felhasználó az Infotv. 14.- 19.§-ai alapján kérelmezheti a Cukrászatnál:

 • tájékoztatását személyes adatai kezeléséről;

 • személyes adatai helyesbítését;

 • személyes adatainak törlését vagy zárolását.

Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában adja meg a tájékoztatást.

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: +36 (1)391-1400
URL: 
https://naih.hu
E-mail
ugyfelszolgalat@naih.hu

A Felhasználó a Cukrászat székhelye szerint illetékes törvényszék (Fővárosi Törvényszék) előtt keresetet indíthat a Cukrászattal szemben a személyes adatok védelme megsértése esetén.

 1. Adatbiztonság

A Cukrászat gondoskodik arról, hogy illetéktelen harmadik személyek ne férjenek hozzá a Felhasználó Cukrászat által kezelt személyes adataihoz. Ennek érdekében a Cukrászat megteszi mindazon szükséges technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az adatok biztonságát biztosítják az Infotv. 7. §-ának megfelelően.

Amennyiben a Cukrászat a Felhasználó Cukrászat által kezelt és tárolt személyes adataihoz való illetéktelen hozzáférést vagy annak kísérletét észleli, köteles haladéktalanul, de legkésőbb az észleléstől számított 24 órán belül az adatokhoz való hozzáférést megtiltani és erről a Felhasználót értesíteni. A Felhasználó köteles az Cukrászattal együttműködni az illetéktelen hozzáférés felderítésében, köteles az ehhez szükséges adatokat a Cukrászatnak és az illetékes és hatáskörrel rendelkező hatóságoknak kiadni.

 1. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

12.1) Az adatkezelő kötelezi magát, hogy gondoskodik az általa kezelt személyes adatok biztonságáról, megteszi azokat a technikai intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg mindent megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását.

12.2) Az adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen nyilatkozatot a felhasználók értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. Az adatkezelő jelen adatvédelmi nyilatkozat módosításairól szóló tájékoztatást közzéteszi a https://napfenyescukraszat.hu/ weboldalon. A módosítás hatályba lépését követően a felhasználó a szolgáltatás használatával, ráutaló magatartással tudomásul veszi a módosított nyilatkozatban foglaltakat.

KAPCSOLAT

Ha szeretnél kapcsolatba lépni velünk, itt megteheted!
Kapcsolati űrlap

Hírlevél feliratkozás

Értesülhetsz a heti menüről, napi ajánlatainkról, akcióinkról, új termékeinkről.
© 2010-2024 Minden jog fenntartva.
© Napfényes Cukrászda - vegán, mentes cukrászda, egészséges sütik, vegán tortarendelés, vegán catering, gluténmentes tortarendelés.